You are here: Home > Bez kategorii > Żelazo zjawia się w krwinkach czerwonych w okresie normoblastu wielobarwliwego i jest czynnikiem wiążącym tlen

Żelazo zjawia się w krwinkach czerwonych w okresie normoblastu wielobarwliwego i jest czynnikiem wiążącym tlen

Żelazo zjawia się w krwinkach czerwonych w okresie normoblastu wielobarwliwego i jest czynnikiem wiążącym tlen.
Jeśli część hemoglobiny zawierająca żelazo przekształci się w hematoporfirynę, która jest pozbawiona żelaza, wiązanie tlenu ustaje.
Tlen łączy się z hemoglobiną za pośrednictwem żelaza dwuwartościowego, które przy tym nie zmienia swej wartościowości.
Jeżeli wartościowość żelaza w hemoglobinie zmienia się, to przechodzi ona w methemoglobinę.
Hemoglobina należy do chromoproteidów, które zawierają metal i tworzą z tlenem związki łatwo dysocjujące, powstają one przy wyższym ciśnieniu, a dysocjują przy niskim.
Stopień wysycenia tlenku zależy od wysokości ciśnienia cząsteczkowego tlenu.
Istnieją również w organizmie układy żelazo-porfirynowe, które biorą udział w wymianie gazowej wewnątrz komórek, zaliczamy tu cytochromy oraz ferment czerwony Warburga.
Cytochromy są to heteroproteidy o grupie prostetycznej żelazo-porfirynowej.
Rozróżniamy trzy cytochromy oznaczone, jako a, b, c.
Wszystkie te związki mogą istnieć pod postacią utlenioną i zredukowaną, w przypadku pierwszym żelazo jest trójwartościowe, w drugim dwuwartościowe.
Utlenienie i redukcja polegają na utracie lub przyłączeniu elektronów.
W chemii mianem utleniania oznaczamy reakcje przebiegające w sposób bardzo rozmaity: 1) węgiel po zetknięciu się z tlenem spala się dając dwutlenek węgla – jest to najprostszy przykład utleniania; 2) związek organiczny może się utlenić tracąc dwa atomy wodoru, chociaż nie mamy tu prostej interwencji tlenu, dochodzi do utlenienia za pomocą dehydrogenacji, np.
CH3-CH3 –> CH2=CH2 + 2H – odczepiony wodór w drugim etapie może łączyć się z tlenem dając H20; 3) może też dojść do utlenienia jednego ciała na koszt drugiego bez udziału tlenu i wodoru, np.
3FeS04+Ch+Fe2(S04)3+FeCI2, w reakcji tej siarczan żelazawy przeszedł w żelazowy, chlor utworzył chlorek, jon żelazawy stracił ładunek ujemny i stał się żelazowym, a chlor cząsteczkowy przyjął ładunek ujemny i stał się jonem chlorkowym 2Fe ++ + Ch ~ 2Fe +++ + 2Cl-, a więc utlenienie polega tu na utracie ładunków elektrycznych ujemnych, czyli elektronów.
Utlenianie i redukcja cytochromów opiera się również na utracie lub przyłączeniu elektronów.
Cyt.
Fe++:= .
,Cyt.
Fe+++ + e-o Cytochrony katalizują utlenianie wielu ciał.
Mogą one następnie ponownie się utlenić stykając się z tlenem cząsteczkowym, ale reakcja ta przebiega samorzutnie zbyt powoli, aby mogła mieć znaczenie dla szybko przebiegających czynności fizjologicznych.
Dopiero pośrednictwo czerwonego fermentu oddechowego Warburga znacznie przyspiesza ten proces
[więcej w: cubana zielonka, zapiekarnik, czy płukać naczynia przed włożeniem do zmywarki ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: cubana zielonka czy płukać naczynia przed włożeniem do zmywarki zapiekarnik