You are here: Home >Posts Tagged ‘cubana zielonka

Przeciętna, codzienna dieta człowieka dorosłego zawiera około 0,8 mg fluoru, dieta zaś dla dzieci – około 0,4-0,5 mg fluoru.

Przeciętna, codzienna dieta człowieka dorosłego zawiera około 0,8 mg fluoru, dieta zaś dla dzieci – około 0,4-0,5 mg fluoru.
Na 1 kg produktu zawierają średnio fluoru: mąka pszenna 0,56 mg, fasola 0,165 mg, ziemniaki 0,141 mg, buraki 0,48 mg, marchew 0,188 mg, cebula 0,38 mg, szpinak 0,435 mg, jabłka 0,10 mg, śliwki 0,011 mg, mięso wołowe 0,55 mg, szpik 1,66 mg, mleko 0,227 mg, masło 0,42 mg, twaróg 0,71 mg, jaja 0,58 mg, żółtko 2,05 mg, białko jaja 0,20 mg.
Znaczniejsze ilości fluoru mają wpływ niekorzystny na organizmy zwierzęce.
McCollum wykazał, że dodanie fluoru do pożywienia zwierząt laboratoryjnych powodowało u nich kruchość zębów i kości.
Prawdopodobnie fluor zakłóca przemianę wapnia i fosforu, jest on też czynnikiem hamującym działanie wielu enzymów (np.
enolazy).
Nadmiar fluoru w wodzie do picia powoduje zmiany w szkliwie zębów.
Jednakże fluor nie zawsze ma działanie szkodliwe na organizm ludzki.
Jak to wykazał Cox i jego współpracownicy, fluor w dużych rozcieńczeniach hamuje rozwój próchnicy zębów.
Szersze omówienie tego zagadnienia znajdzie czytelnik w rozdziale omawiającym odżywianie w chorobach zębów.
W organizmie ludzkim można jeszcze ponadto stwierdzić i inne pierwiastki, jak brom, bor, arsen, glin, molibden, krzem.
Z pierwiastków tych niezbędny dla człowieka jest tylko krzem (do budowy zębów i kości).
Molibden i selen, przenikając do roślin uprawianych na terenach bogatych w te pierwiastki mogą być przyczyną ciężkich zatruć pokarmowych.
E.
WODA Woda stanowi jeden z najważniejszych składników naszego organizmu i jest niezbędna do życia gorszy dla ustroju jest jedynie brak tlenu.
Można żyć długo bez pokarmów stałych, natomiast pozbawienie wody szybko sprowadza śmierć.
Fizjolog niemiecki Rubner dowiódł, że można stracić cały zapas glikogenu bez większej szkody, ale utrata przez organizm 10 % wody jest groźna, a 20 % zwykle pociąga za sobą fatalne skutki.
Długość życia organizmu pozbawionego wody do picia różni się znacznie zależnie od gatunku zwierzęcia.
Mole i węże mogą obyć się dłuższy czas bez wody; wielką odpornością na brak wody odznacza się wielbłąd, większość jednak zwierząt ssących może się obyć bez wody tylko przez krótki czas.
Człowiek może żyć w zwykłych warunkach temperatury i wilgotności powietrza do 18 dni, ale wystawiony na działanie promieni słonecznych w wysokiej temperaturze może umrzeć już w ciągu 2-3 dni.
Jakościowy skład wody ustalił Lavoisier, a ilościowy stosunek wodoru do tlenu podali w roku 1805 Humboldt i Gay Lussac.
Znaczenie wody dla procesu życia znalazło odzwierciedlenie w wypowiedziach rozmaitych uczonych
[hasła pokrewne: soska konsulting, zeaksantyna występowanie, cubana zielonka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Wole powstaje głównie w okolicach górzystych, gdzie gleba i woda zawierają mało jodu

Wole powstaje głównie w okolicach górzystych, gdzie gleba i woda zawierają mało jodu.
Jod znajduje się głównie w wodzie do picia, zwłaszcza w wodzie miękkiej.
W okolicach, gdzie mało jest jodu w wodzie, w ziemiopłodach jest go, również mało.
U nas w okresie przedwojennym zawartość jodu w wodzie w rozmaitych okolicach kraju badał SznioLis z P.
Z.
H.
Jod znajduje się w rybach, zwłaszcza morskich, w cebuli, rzeżucha wodna, jeśli rośnie na glebie obfitującej w jod, zawiera również ten pierwiastek.
Wole powstaje głównie w okolicach górzystych, w Pirenejach, Alpach, Himalajach, na Kaukazie, w Ameryce Północnej w okolicach Wielkich Jezior.
Obecnie w okolicach, gdzie często występuje wole, dodaje się do soli kuchennej drobne ilości jodu.
Sól jodowana zawiera 1 część jodu na 200000 części soli kuchennej.
W Tyrolu 59 % chłopców i 63 % dziewcząt w wieku szkolnym miało wole, zaś po wprowadzeniu soli jodowanej liczba przypadków wola zmniejszyła się.
Należy jednak podkreślić, że sam niedobór jodu nie tłumaczy powstania wszystkich przypadków wola.
Wiemy, że podawanie jodu w okolicach, gdzie panuje wole, nie zapobiega całkowicie wystąpieniu tego cierpienia.
Spostrzegano rozwój wola po chorobach zakaźnych, istnieją doniesienia o rozwoju wola u zwierząt karmionych soją surową (gotowany pokarm nie ma wpływu wolotwórczego), kapustą, kalarepą, brukwią, kalafiorami (jon rodankowy).
Wydaje się, więc, że oprócz braku jodu w powstawaniu wola muszą brać jeszcze udział i inne czynniki, dziś jeszcze nie dość dobrze poznane.
Jod znajduje się także w niektórych pokarmach, jak ryby, śledzie, raki, kraby, homary, ostrygi, jaja, grzyby, zielone jarzyny.
MANGAN Mangan jest również niezbędnym pierwiastkiem dla organizmów zwierzęcych.
Orent i McColLum stwierdzili, że szczury trzymane na diecie nie zawierającej manganu stają się bezpłodne, a w jądrach tych zwierząt dochodzi do zmian zwyrodniających.
Młode, urodzone z matek trzymanych na podobnej diecie, wkrótce giną.
Mangan jest też potrzebny młodym szczurom do wzrostu.
Podobne obserwacje, świadczące o niezbędności manganu dla wyższych organizmów, poczyniono na kurczętach, u których brak tego pierwiastka powoduje zmiany w układzie kostno-stawowym i skrócenie kończyn i kręgosłupa.
Rozpowszechnienie manganu jest dość znaczne, znajdujemy go w roślinach i tkankach zwierzęcych.
Pokarmy, które zawierają żelazo, dostarczają zwykle równocześnie dostateczną ilość manganu.
Według Harrowa w 100 g wątroby stwierdza się około 0,17 mg manganu, w 100 g tkanki nerkowej około 0,087 mg.
Mangan jest aktywatorem wielu zaczynów, zwłaszcza fosfataz, wzmacnia też czynność arginazy, cholinesterazy i kozymazy
[hasła pokrewne: przypalona patelnia od spodu soda, jedzenie po kolonoskopii, cubana zielonka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Żelazo zjawia się w krwinkach czerwonych w okresie normoblastu wielobarwliwego i jest czynnikiem wiążącym tlen

Żelazo zjawia się w krwinkach czerwonych w okresie normoblastu wielobarwliwego i jest czynnikiem wiążącym tlen.
Jeśli część hemoglobiny zawierająca żelazo przekształci się w hematoporfirynę, która jest pozbawiona żelaza, wiązanie tlenu ustaje.
Tlen łączy się z hemoglobiną za pośrednictwem żelaza dwuwartościowego, które przy tym nie zmienia swej wartościowości.
Jeżeli wartościowość żelaza w hemoglobinie zmienia się, to przechodzi ona w methemoglobinę.
Hemoglobina należy do chromoproteidów, które zawierają metal i tworzą z tlenem związki łatwo dysocjujące, powstają one przy wyższym ciśnieniu, a dysocjują przy niskim.
Stopień wysycenia tlenku zależy od wysokości ciśnienia cząsteczkowego tlenu.
Istnieją również w organizmie układy żelazo-porfirynowe, które biorą udział w wymianie gazowej wewnątrz komórek, zaliczamy tu cytochromy oraz ferment czerwony Warburga.
Cytochromy są to heteroproteidy o grupie prostetycznej żelazo-porfirynowej.
Rozróżniamy trzy cytochromy oznaczone, jako a, b, c.
Wszystkie te związki mogą istnieć pod postacią utlenioną i zredukowaną, w przypadku pierwszym żelazo jest trójwartościowe, w drugim dwuwartościowe.
Utlenienie i redukcja polegają na utracie lub przyłączeniu elektronów.
W chemii mianem utleniania oznaczamy reakcje przebiegające w sposób bardzo rozmaity: 1) węgiel po zetknięciu się z tlenem spala się dając dwutlenek węgla – jest to najprostszy przykład utleniania; 2) związek organiczny może się utlenić tracąc dwa atomy wodoru, chociaż nie mamy tu prostej interwencji tlenu, dochodzi do utlenienia za pomocą dehydrogenacji, np.
CH3-CH3 –> CH2=CH2 + 2H – odczepiony wodór w drugim etapie może łączyć się z tlenem dając H20; 3) może też dojść do utlenienia jednego ciała na koszt drugiego bez udziału tlenu i wodoru, np.
3FeS04+Ch+Fe2(S04)3+FeCI2, w reakcji tej siarczan żelazawy przeszedł w żelazowy, chlor utworzył chlorek, jon żelazawy stracił ładunek ujemny i stał się żelazowym, a chlor cząsteczkowy przyjął ładunek ujemny i stał się jonem chlorkowym 2Fe ++ + Ch ~ 2Fe +++ + 2Cl-, a więc utlenienie polega tu na utracie ładunków elektrycznych ujemnych, czyli elektronów.
Utlenianie i redukcja cytochromów opiera się również na utracie lub przyłączeniu elektronów.
Cyt.
Fe++:= .
,Cyt.
Fe+++ + e-o Cytochrony katalizują utlenianie wielu ciał.
Mogą one następnie ponownie się utlenić stykając się z tlenem cząsteczkowym, ale reakcja ta przebiega samorzutnie zbyt powoli, aby mogła mieć znaczenie dla szybko przebiegających czynności fizjologicznych.
Dopiero pośrednictwo czerwonego fermentu oddechowego Warburga znacznie przyspiesza ten proces
[więcej w: cubana zielonka, zapiekarnik, czy płukać naczynia przed włożeniem do zmywarki ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

W starszym wieku zwiększa się w ustroju ilość wapnia i fosforu

W starszym wieku zwiększa się w ustroju ilość wapnia i fosforu, a zmniejsza się zawartość sodu, potasu, magnezu, chloru i siarki.
Źródłem związków mineralnych są dla nas jarzyny i owoce, w mniejszym stopniu mięso i narządy wewnętrzne (podroby).
Wapnia i fosforu dostarcza nam mleko.
WAPŃ I FOSFOR Wapń stanowi ilościowo najważniejszy składnik mineralny ustroju.
Ustrój dorosłego człowieka zawiera około 1 kg wapnia, który stanowi przede wszystkim materiał budulcowy: kośćca, zębów i mięśni.
Wapń i fosfor występują i działają wspólnie, wzajemnie od siebie zależąc.
I tak np.
99 % wapnia i 70 % fosforu znajduje się w zębach i kościach.
Ważny jest też stosunek wapnia do fosforu, Jest rzeczą oczywistą, że pokarm zawierający mało wapnia i fosforu musi odbić się niekorzystnie przede wszystkim na kośćcu.
Wpływ ten wykazano wielokrotnie w doświadczeniach na zwierzętach.
Szczury żywione pokarmem zawierającym mało wapnia rosną powoli, a kościec ich jest słaby.
Jeśli będziemy zwierzętom tym podawać tylko pszenicę i mięso, kości będą rosły słabo, jeśli dodamy do takiej diety mleko (dobre źródło wapnia), to nastąpi wyraźna poprawa wzrostu i rozwoju zwierząt.
Bardzo ważny jest w pokarmach stosunek wapnia do fosforu.
Zwłaszcza wrażliwe są tu pewne zwierzęta.
Osteoporosis zostało rozpoznane po raz pierwszy u koni karmionych otrębami, w których stosunek wapnia do fosforu jest niski.
Głównym zbiornikiem wapnia w organizmie są kości, z nich to ustrój czerpie wapń w miarę potrzeby.
Wymiana wapnia jest żywa, co zostało w pełni potwierdzone badaniami z użyciem izotopów.
Badania analityczne i spektrograficzne nad składem kości wskazują, że 95 % składników mineralnych jest zawartych w związku wapniowo-fosforowo-węglowym o wzorze [Ca3(P04)2] nC,aC03.
Sam proces kostnienia nie jest dokładnie znany – potrzebny jest tu w każdym razie odpowiedni stosunek Ca: P, odpowiednie pH i poziom witamin D i C oraz czynność enzymatyczna.
Sam proces kostnienia polega na wy- twarzaniu tkanki kostnawej, która z kolei zostaje przepoj~ma solami mineralnymi.
Wapń gra też dużą rolę w regulacji pobudliwości nerwowo-mięśniowej.
Pobudliwość ta zależy w wielkiej mierze od stężenia jonów.
Jony sodu i potasu wzmagają, jony wapnia, magnezu i wodoru hamują pobudliwość nerwowo-mięśniową, działając zapewne na synapsy nerwowo-mięśniowe [Na + K + OH].
Pobudliwość nerwowo-mięśniowa zależy od stosunku [Ca+ Mg + H.
] Gdy stosunek ten zachowuje wartości normalne, to pobudliwość nerwowo-mięśniowa jest prawidłowa.
Po zwiększeniu licznika lub zmniejszeniu mianownika pobudliwość ta wzrasta
[podobne: soska konsulting, ence pence lublin, cubana zielonka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Metionina – dostarcza siarki i grup – CH3

Metionina – dostarcza siarki i grup – CH3.
Lizyna – niezbędna do wzrostu.
Leucyna, izoleucyna, treopina i walina spełniają czynności jeszcze nieznane.
Jak wynika li powyższych badań, największe stężenie spośród aminokwasów w mięśniach wykazuje lizyna.
Mięśnie wołu, cielęcia, jagnięcia, świni, kur, śledzi, raków i żab mają podobny skład aminokwasowy.
Główna różnica pomiędzy składem mięśni wołu a składem jego narządów wewnętrznych polega na niższej zawartości lizyny, a wyższej cystyny.
Mózg jest bogatszy w histydynę niż inne narządy, mózg, wątroba i nerki zawierają więcej fenyloalaniny i tryptofanu niż mięśnie.
Mózg, wątroba i nerki mają podobny skład aminokwasów.
Ogólnie można podzielić białka na pełnowartościowe, które zawierają wszystkie niezbędne do zachowania wzrostu i zdrowia aminokwasy (należy tu np.
kazeina mleka, glicynina soi), częściowo niekompletne, które pozwalają utrzymać życie, ale nie zapobiegają zahamowaniu wzrostu (gliadyna pszenicy, hordeina jęczmienia), niepełnowartościowe (zeina kukurydzy, żelatyna tkanki łącznej).
Organizm nasz powinien otrzymywać aminokwasy głównie z białek pełnowartościowych – są to przeważnie białka pochodzenia zwierzęcego.
Białka pochodzenia roślinnego są bardzo często niepełnowartościowe.
Białka zbóż są ubogie w lizynę i tryptofan, białka fasoli i grochu zawierają mało cysteiny, niepełnowartościowe jest też białko kukurydzy zeina.
Białka soi są pełnowartościowe, podobnie i białka ziemniaka (tuberyna, której jest jednak bardzo mało).
Dużą wartość biologiczną mają też białka ryżu, białka białej kukurydzy mają większą wartość niż odmiany żółtej.
Z badaczy polskich interesujące badanie nad wartością biologiczną białek zbóż i nasion strączkowych przeprowadził A.
Szczygieł.
Autor wykonywał doświadczenia na szczurach i dowiódł, że białka żyta, pszenicy, gryki, jęczmienia i grochu wystarczały, aby zwierzęta te utrzymać przy życiu.
Im bardziej różnorodne było białko roślinne, tym lepszy był wzrost i rozwój zwierząt, jednak rozmnażanie zawsze było upośledzone.
Dodatek kazeiny polepszał znacznie wzrost zwierząt.
W pożywieniu naszym należy jednak, używać i białek niekompletnych, zwłaszcza, jeśli będziemy jednocześnie podawać pewną ilość białek pełnowartościowych.
Należy tak dobierać rozmaite białka niekompletne, aby w sumie dopełniały się nawzajem i dostarczały wszystkich niezbędnych aminokwasów.
I tak np.
żelatyna bogata w lizynę jest dobrym dopełnieniem potraw ze zbóż, które są ubogie w ten aminokwas.
Dobrze dopełniają się też białka mleka i zbóż
[przypisy: ambit dobrzyniewo, cubana zielonka, zapiekarnik ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

W osoczu krwi znajdują się rozmaite globuliny oraz fibrynogen

W osoczu krwi znajdują się rozmaite globuliny oraz fibrynogen.
Spośród globulin roślinnych należy wymienić leguminę (groch, soczewica), tuberynę (ziemniaki), edestynę (konopie).
Mięśnie zawierają miozyn i globulinę x.
Globiny wchodzą w skład hemoglobiny, zawierają histydynę.
W przemyśle są używane do wyrobu powolnie działającej insuliny.
Prolaminy są białkami rozpuszczalnymi w alkoholu, występują głównie w zbożach.
Około połowy białka pszenicy stanowi gliadyna należąca do prolamin.
Kukurydza zawiera zeinę, a owies hordeinę – obie należą do prolamin.
Gliadyna (brak lizyny), zeina (mało lizyny i tryptofanu), hordeina (mało lizyny i waliny) należą do tzw.
białek niepełnowartościowych.
Histony są rozpuszczalne w wodzie, bogate w argininę.
Występują w jądrach komórkowych w połączeniu z kwasami nukleinowymi, także w grasicy oraz w globinie wchodzącej w skład hemoglobiny.
Protaminy mają budowę prostą.
Należą tu salmina (plemniki łososi) i klupeina (plemniki śledzia) zawierająca dużo argininy, np.
składająca się z 15 aminokwasów salmina zawiera aż 10 cząsteczek argininy.
Alobuminoidy są to nierozpuszczalne białka zwierzęce, jak keratyny, kolagen i elastyny.
Są to związki szczególnie odporne na działanie czynników szkodliwych, zawarte w tkance łącznej, ścięgnach, więzadłach i tkance kostnej.
Keratyna wchodzi w skład włosów, kolagen w skład ścięgien, więzadeł, kości.
Pod wpływem ogrzewania kolagen przemienia się w smaczną i łatwo strawną żelatynę.
Elastyny wchodzą w skład włókien elastycznych tkanki łącznej (ligamenturn nuchae składa się prawie wyłącznie z tego związku), nie przechodzą w żelatynę pod wpływem gotowania.
Nukleoproteidy należą do białek złożonych, stanowią ważne składniki chromatyny jąder komórkowych.
Zawierają histony, protaminy i kwasy nukleinowe.
Jest rzeczą bardzo interesującą, że wirusy są nukleoproteidami.
Do chromoproteidów należą rozmaite związki z grupy hemu i flawiny.
Najbardziej znanymi chromoproteidami są hemoglobina krwi i czerwień wzrokowa.
Glikbproteidy stanowią połączenia związków białkowych z cukrowcami – należą tu mucyna śliny i soku żołądkowego, owomukoid białka jaj i chondromukoid chrząstek.
Owomukoid nadaje białku jaj jego charakterystyczną ciągliwość.
Fosforoproteiny (niektórzy zaliczają je do białek prostych) zawierają w cząsteczce resztę kwasu fosforowego.
Do grupy tej należą kazeina i witelina z żółtka jaj.
Lipoproteidy są to białka złożone, występujące w surowicy krwi, w tkance mózgowej.
Powstają z połączenia białek z ciałami tłuszczowymi
[patrz też: zeaksantyna występowanie, zając w śmietanie, cubana zielonka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Warzywa ugotowane w wywarze uzywa sie do przyrzadzania salatek oraz do dekoracji potraw rybnych

Warzywa ugotowane w wywarze używa się do przyrządzania sałatek oraz do dekoracji potraw rybnych. Wywarów nie należy wylewać, gdyż zawierają wiele wartościowych składników, które, przeszły do nich z gotującej się ryby przyrządzać z nich można galarety, sosy lub zupy. Potrawy z ryb gotowanych podaje się w szerokim asortymencie na zimno i na gorąco każdą potrawę przyrządzoną według zamieszczonych w niniejszym rozdziale przepisów można podawać na oba te sposoby. Przy podawaniu ryb gotowanych zarówno na zimno, jak na gorąco, należy zwrócić uwagę na dekorację półmisków. Estetycznie ułożona ryba, ozdobiona plasterkami cytryny, listkami jarmużu, sałaty, pietruszki lub porów, dekoracyjnie pokrajaną marchwią lub ugotowanym na twardo jajem, będzie smakowała domownikom znacznie bardziej, niż rzucona niedbale na talerz. (więcej…)

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)