You are here: Home >Posts Tagged ‘ambit dobrzyniewo

Przygotowanie pólproduktów

Przygotowanie półproduktów. Zależnie od przeznaczenia wykorzystuje się ryby w całości lub podzielone na odpowiednie części. Całe tuszki dużych ryb nadają się do gotowania i pieczenia: ryby drobne, jak płocie, karasie, śledzie, makrele, szproty, sielawy, pstrągi, wykorzystuje się w całości, zwłaszcza do smażenia. Duże ryby w całości gotuje się najczęściej razem z głową. Do pieczenia praktyczniej jest odcinać głowę i wykorzystywać ją do wywaru na zupę, sos lub galaretę. (więcej…)

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Przechowywanie ryb, potraw i przetworów rybnych

Przechowywanie ryb, potraw i przetworów rybnych. Ryby należą do nietrwałych surowców spożywczych. Żyją w środowisku wodnym o temperaturze 4-10°C i po wyłowieniu stykają się z krańcowo różnymi warunkami otoczenia. Ponieważ nie są przystosowane do oddychania w powietrzu, szybko usypiają. W śniętych uśpionych rybach przebiegają intensywnie procesy fizykochemiczne pod wpływem działania enzymów i bakterii ich nasilenie spowodowane jest wzrostem temperatury otoczenia. (więcej…)

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

W leczeniu niedokrwistości niedobarwliwej głównym środkiem leczniczym są przetwory żelaza

W leczeniu niedokrwistości niedobarwliwej głównym środkiem leczniczym są przetwory żelaza.
Peros podajemy zwykle ferrum reductum lub lepiej żelazo dwuwartościowe pod postacią ferrostabilu.
Jeśli wydzielanie kwasu solnego jest upośledzone, podczas podawania żelaza należy stosować również kwas solny; dobrze jest także podawać w tym czasie witaminę C, która współdziała w przemianie żelaza dwuwartościowego na trójwartościowe oraz ułatwia wyzyskanie żelaza pokarmowego.
W leczeniu niedokrwistości należy też dbać, aby sama dieta zawierała odpowiednią ilość żelaza, zwłaszcza żelaza zjonizowanego.
Zawartość żelaza zjonizowanego w pokarmach jest następująca (wg Wohla).
MIEDŹ Dużo żelaza zawierają skorupiaki (ostrygi, mięczaki), od 15 do 36 mg %, nie wiemy tylko, czy to żelazo jest przyswajalne.
Przyswajalność żelaza zawartego w krwi zwierząt jest mała.
Ustrój nasz nie ma zaczynów trawiennych, które mogłyby odczepić żelazo od hemoglobiny.
Badania biochemiczne wykazały, że metale ciężkie nie stanowią zanieczyszczeń ciał zwierząt i roślin, ale cześć składową ich tkanek i, soków, i że biorą duży udział w życiu komórek.
Do liczby tych ciał należy miedź.
Miedź była znana już w zamierzchłej starożytności.
Była używana przez Hipokratesa jako środek przeciw, jaglicy, a przez Paracelsusa jako środek wymiotny.
Wykazano, że pierwiastek ten znajduje się w całej żyjącej przyrodzie.
Aby rośliny (np.
pomidory) mogły rosnąć normalnie, ziemia musi zawierać pewną ilość miedzi.
Miedź zaliczamy do biokatalizatorów niezbędnych do życia komórek.
W krwi bezkręgowców (mięczaki, stawonogi) znajduje się niebieska substancja, zwana hemocyjaniną, która odgrywa podobną rolę jak hemoglobina u kręgowców.
Jedna cząsteczka tlenu łączy się z dwoma atomami miedzi hemocyjaniny.
Miedź jest też zawarta w enzymach, które współdziałają w procesie utlenienia w krwi i tkankach zwierząt.
Do prawidłowych procesów utleniania często konieczne są jednocześnie miedź i żelazo.
U ludzi i zwierząt wyższych hemoglobina i cytochromy nie mogą wytworzyć się, jeśli nie ma śladów miedzi.
Podobnie hemocyjanina nie może powstać, jeśli brak śladów żelaza.
Miedź bierze udział w zwalczaniu zakażeń i rozmaitych zjawiskach katalitycznych, uczynnia glikogen olityczne działanie adrenaliny.
W roślinach prawdopodobnie uczestniczy w powstaniu chlorofilu, a w świecie zwierzęcym zapewne współdziała w odnowie krwi, pobudza wytwarzanie hemoglobiny, dojrzewanie retikulocytów.
Doświadczenia Scnoitz wskazują, że w niedokrwistości u szczurów dochodzi do obniżenia czynności cytochromooksydazy w szpiku
[patrz też: ambit dobrzyniewo, ence pence lublin, finezja kraśnik ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Objawy te pozwalają odróżnić mocznicę hipochloremiczną od mocznicy prawdziwej

Objawy te pozwalają odróżnić mocznicę hipochloremiczną od mocznicy prawdziwej, występującej wskutek niewydolności i uszkodzenia nerek.
Pierwsze objawy stwierdzamy po obniżeniu poziomu chloru o 20%, jak to wykazały doświadczenia Jerzego Glassa.
Badacz ten wykazał, że śmierć u psów następowała po odciągnięciu im za pomocą przepłukiwań żołądka około 45 % całkowitego zasobu chloru, w krwi następował wówczas gwałtowny przyrost reszty azotowej.
Reszta azotowa wzrasta silnie wskutek toksycznego rozkładu białka tkanek.
Według zapatrywań niektórych autorów chlor chroni białko ustrojowe przed rozpadem, dlatego poleca się wstrzykiwanie soli kuchennej w oparzeniach skóry i po uszkodzeniu tkanek promieniami Roentgena.
Zaburzenia w wydzielaniu nerek występują dopiero w posuniętej hipochloremii.
Leczenie tych stanów jest proste i polega na podawaniu soli kuchennej.
Jeśli musimy działać szybko, wstrzykujemy dożylnie roztwory 10-20 % chlorku sodu (5-10 g NaCI, w ciężkich przypadkach nawet do 40).
Jeśli pośpiech nie jest konieczny, stosujemy wlewania podskórne fizjologicznego roztworu soli kuchennej.
Oprócz podawania soli kuchennej i płynów w leczeniu mocznicy hipochloremicznej mogą być pomocne wstrzykiwania wyciągów wątroby lub kory nadnerczy.
Hiperchloremia, czyli wzmożony poziom chloru w krwi, zdarza się niekiedy w zapaleniu nerek, w nadciśnieniu samorodnym, w zatkaniu dróg moczowych (kamica, powiększenie gruczołu krokowego).
Wzrost poziomu chlorków w osoczu, spadek ilości potasu z tendencją do alkalozy opisano w zespole Cushinga.
Chlor jest zawarty głównie w mleku i potrawach mięsnych, w owocach i jarzynach jest mało chloru.
Głównym źródłem chloru jest dla nas sól kuchenna, jej podaż dobowa powinna wynosić 8-10 g dziennie.
Nadmierne solenie potraw jest szkodliwe, gdyż powoduje zatrzymanie wody w organizmie i usposabia do obrzęków, obarcza nerki i układ krążenia, hamuje ustępowanie stanów zapalnych.
W moczu tracimy dziennie około 3 g potasu i taka ilość powinna być dostarczona w pożywieniu.
Niedobór tego pierwiastka zdarza się rzadko, gdyż wszystkie rośliny, a także i chleb, zawierają stosunkowo duże ilości potasu.
Dlatego nie łatwo jest ułożyć odpowiednią dietę w chorobie Addisona, w której należy ograniczyć dowóz soli potasu (podstawą diety w chorobie Addisona jest ryż, cukier, masło, margaryna, jarzyny gotowane w dużej ilości wody).
SIARKA Siarka jest ważnym składnikiem pożywienia i występuje w wielu związkach o wielkim znaczeniu fizjologicznym (insulina, witamina B1, hormony przedniego płata przysadki, kwas taurocholowy żółci, glutation, cysteina, metionina)
[patrz też: zapiekarnik, przypalona patelnia od spodu soda, ambit dobrzyniewo ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

W okresie dzieciństwa, w ciąży, w okresie karmienia zapotrzebowane na potas wzrasta

W okresie dzieciństwa, w ciąży, w okresie karmienia zapotrzebowane na potas wzrasta.
Pracujące mięśnie tracą potas, po pracy fizycznej wzmaga się ilość potasu we krwi.
Istnieją dane wskazujące na to, że potas bierze udział w przemianie węglowodanowej.
Poziom potasu podnosi się i opada jednocześnie z poziomem cukru w krwii, opada po podaniu insuliny i podnosi się po adrenalinie.
Spostrzegano porażenie mięśni oddechowych w śpiączce cukrzycowej po podaniu dużych dawek insuliny i spadku poziomu potasu w krwi (Haller).
Darrow wykazał, że w czasie biegunek u dzieci następuje utrata potasu śródkomórkowego, i to w wielkich ilościach.
Bardzo ciekawą rolę gra potas w tzw.
okresowym porażeniu rodzinnym, opisanym w T.
1874 przez Carare i Hartwiga.
W chorobie tej występują nawracające napady wiotkiego porażenia mięśni, trwające od kilku godzin do kilku dni (3-4).
W czasie napadu ilość potasu w krwi jest wyraźnie obniżona, po napadzie podnosi się.
Podanie potasu w czasie napadu przerywa go.
W okresie napadu porażenia ustrój nie traci potasu, ale przemieszcza go z surowicy do tkanek.
Choroba ma charakter rodzinny, jest bardzo rzadka.
Podział potasu, sodu, chloru i wody pomiędzy płyny śródkomórkowe i pozakomórkowe podlega wpływom kory nadnerczy, W niedomodze kory nadnerczy wydalanie sodu i chloru w moczu wzrasta, a wydalanie potasu zmniejsza się.
Równocześnie w osoczu zwiększa się stężenie potasu, a zmniejsza sodu i chloru, co wiedzie do upośledzenia czynności układu krążenia i nerek.
Objawy te ustępują pod wpływem podawania kortyny, która działa prawdopodobnie na błony komórkowe i nerki utrzymując ich prawidłową przepuszczalność lub nieprzepuszczalność dla Na i K i regulując w ten sposób odpowiedni rozdział tych elektrolitów w płynach ustroju.
Stężenie sodu w surowicy krwi wynosi około 30 mg, stężenie potasu około 19 mg, stężenie chloru w osoczu ludzkim wynosi zwykle 360-375 mg w 100 ml, co odpowiada 595-620 mg NaCI.
W pewnych przypadkach ilość chloru w surowicy krwi obniża się, w uporczywych wymiotach (zwężenie odźwiernika), wymiotach ciężarnych dochodzi do obniżenia się poziomu chloru w osoczu.
W przypadkach bez kwasu żołądka, co np.
występuje w raku, wymioty nie obniżają poziomu chloru krwi.
Jeżeli ustrój traci dużo wolnego kwasu solnego, dochodzi, do alkalozy, gdyż utrata chlorków z osocza doprowadza do nagromadzenia się węglanów.
Sok trzustkowy, jelitowy i żółć zawierają też pewną ilość chlorków.
Przedłużająca się utrata tych płynów wiedzie również do obniżenia się poziomu chlorków w osoczu krwi.
Długotrwała biegunka (zwłaszcza u dzieci) doprowadza również do utraty sodu tak, że organizm traci równocześnie znaczne ilości chloru i sodu
[przypisy: garnek do gotowania na parze ikea, ambit dobrzyniewo, u daniela banino ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Regulacja tego stosunku jest zależna od działania hormonów gruczołów przytarczycowych i przysadki oraz od enzymów (fosfatazy)

Regulacja tego stosunku jest zależna od działania hormonów gruczołów przytarczycowych i przysadki oraz od enzymów (fosfatazy), ponieważ przemiana Ca i Mg jest ściśle związana z przemianą P.
Wapń wywiera wpływ hamujący nie tylko na mięśnie poprzecznie prążkowane i ośrodkowy układ nerwowy, ale także na mięśnie gładkie i układ wegetatywny.
Wapń uczestniczy również w rozmaitych innych czynnościach życiowych organizmu, bierze udział w procesie krzepnięcia krwi, aktywuje działanie adrenaliny, wzmaga napięcie ścian naczyń krwionośnych, obniża tonus jelit i przepuszczalność błon komórkowych, działa odczulająco i przeciwzapalnie.
Z przesięków i krwi wapń wypiera sód i zalegającą wodę, a tym samym działa przeciwobrzękowo.
Wszystkim klinicystom znane jest moczopędne działanie dużych dawek chlorku wapnia w przypadkach obrzęku.
W tężyczce podanie Ca łagodzi lub usuwa objawy chorobowe, gdyż związek ten łączy się z NaHC03 i obniża rezerwę alkaliczną, zwiększa, więc stężenie jonów wodorowych, co z kolei wpływa na zwiększenie się jonizacji wapnia.
Na podobnej zasadzie opiera się lecznicze działanie chlorku amonu w tężyczce.
Związek ten również łączy się z NaHC03, w wyniku reakcji powstaje mocznik, sól kuchenna, dwutlenek węgla i woda.
Z tego krótkiego przeglądu wynika jasno, że rola wapnia w ustroju jest wszechstronna i nie ogranicza się do roli materiału budulcowego.
WCHŁANIANIE WAPNIA Wapń jest wchłaniany głównie w górnej części jelita cienkiego.
Stopień tego wchłaniania zależy od trzech czynników: koncentracji jonów wodorowych w jelicie, obecności innych ciał w pożywieniu i od witaminy D.
Sole wapnia, zwłaszcza fosforany i węglany, łatwo rozpuszczają się w kwaśnych roztworach, są zaś trudno rozpuszczalne w roztworach zasadowych.
Zatem czynniki, które wzmagają zasadowość soków jelitowych, zmniejszają wchłanianie wapnia.
Sole wapnia zostają wchłaniane zapewne głównie w dwunastnicy, zanim sok żołądkowy zostanie zobojętniony sokiem jelitowym.
Nadmiernie wysoka podaż fosforu hamuje wchłanianie wapnia, zwłaszcza, jeśli wapń jest podawany w ilości niewystarczającej.
Podobnie hamująco działa podanie nadmiernej ilości magnezu i potasu.
Sole wapnia (chlorki, mleczan i glukonian wapnia) wchłaniają się łatwiej w okresach pomiędzy trawieniem, a więc kiedy żołądek i dwunastnica nie zawierają pokarmów.
W celach leczniczych lepiej jest podawać wapń w godzinę po jedzeniu.
Zaburzenia we wchłanianiu tłuszczów upośledzają również wchłanianie wapnia.
Powstające kwasy tłuszczowe tworzą z wapniem nierozpuszczalne mydła wapniowe, które są wydalane z kałem
[hasła pokrewne: ambit dobrzyniewo, jedzenie w proszku fortuniada, zając w śmietanie ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Metionina – dostarcza siarki i grup – CH3

Metionina – dostarcza siarki i grup – CH3.
Lizyna – niezbędna do wzrostu.
Leucyna, izoleucyna, treopina i walina spełniają czynności jeszcze nieznane.
Jak wynika li powyższych badań, największe stężenie spośród aminokwasów w mięśniach wykazuje lizyna.
Mięśnie wołu, cielęcia, jagnięcia, świni, kur, śledzi, raków i żab mają podobny skład aminokwasowy.
Główna różnica pomiędzy składem mięśni wołu a składem jego narządów wewnętrznych polega na niższej zawartości lizyny, a wyższej cystyny.
Mózg jest bogatszy w histydynę niż inne narządy, mózg, wątroba i nerki zawierają więcej fenyloalaniny i tryptofanu niż mięśnie.
Mózg, wątroba i nerki mają podobny skład aminokwasów.
Ogólnie można podzielić białka na pełnowartościowe, które zawierają wszystkie niezbędne do zachowania wzrostu i zdrowia aminokwasy (należy tu np.
kazeina mleka, glicynina soi), częściowo niekompletne, które pozwalają utrzymać życie, ale nie zapobiegają zahamowaniu wzrostu (gliadyna pszenicy, hordeina jęczmienia), niepełnowartościowe (zeina kukurydzy, żelatyna tkanki łącznej).
Organizm nasz powinien otrzymywać aminokwasy głównie z białek pełnowartościowych – są to przeważnie białka pochodzenia zwierzęcego.
Białka pochodzenia roślinnego są bardzo często niepełnowartościowe.
Białka zbóż są ubogie w lizynę i tryptofan, białka fasoli i grochu zawierają mało cysteiny, niepełnowartościowe jest też białko kukurydzy zeina.
Białka soi są pełnowartościowe, podobnie i białka ziemniaka (tuberyna, której jest jednak bardzo mało).
Dużą wartość biologiczną mają też białka ryżu, białka białej kukurydzy mają większą wartość niż odmiany żółtej.
Z badaczy polskich interesujące badanie nad wartością biologiczną białek zbóż i nasion strączkowych przeprowadził A.
Szczygieł.
Autor wykonywał doświadczenia na szczurach i dowiódł, że białka żyta, pszenicy, gryki, jęczmienia i grochu wystarczały, aby zwierzęta te utrzymać przy życiu.
Im bardziej różnorodne było białko roślinne, tym lepszy był wzrost i rozwój zwierząt, jednak rozmnażanie zawsze było upośledzone.
Dodatek kazeiny polepszał znacznie wzrost zwierząt.
W pożywieniu naszym należy jednak, używać i białek niekompletnych, zwłaszcza, jeśli będziemy jednocześnie podawać pewną ilość białek pełnowartościowych.
Należy tak dobierać rozmaite białka niekompletne, aby w sumie dopełniały się nawzajem i dostarczały wszystkich niezbędnych aminokwasów.
I tak np.
żelatyna bogata w lizynę jest dobrym dopełnieniem potraw ze zbóż, które są ubogie w ten aminokwas.
Dobrze dopełniają się też białka mleka i zbóż
[przypisy: ambit dobrzyniewo, cubana zielonka, zapiekarnik ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Jest to liczba gramów jodu, która może być związana przez 100 g danego tłuszczu

Jest to liczba gramów jodu, która może być związana przez 100 g danego tłuszczu.
Liczba jodowa masła waha się w granicach 23-30, oliwy – około 85 (zawiera 82 % nienasyconego kwasu oleinowego), tranu – około 150 (zawiera 60 % kwasów potrójnie i poczwórnie nienasyconych).
Kwasy tłuszczowe nienasycone są przedmiotem badań od szeregu lat.
Związki te nie mogą być syntetyzowane w organizmie i rola ich nie ogranicza się tylko do dostarczania kalorii – są one pewnie potrzebne i nieodzowne dla organizmu ludzkiego podobnie jak witaminy.
Zwłaszcza kwasy linolenowy, linolowy i arachidonowy mają grać ważną rolę w patologii skóry (Burr, Hansen).
Tłuszczów dostarcza nam świat zwierzęcy i roślinny.
Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego spotykamy w mleku, śmietance, serach, maśle, słoninie, smalcu, żółtku jaj.
Bogatym źródłem tłuszczów są też ryby, jak np.
śledzie, węgorze, makrele, sardynki.
Ponadto wysokowartościowe tłuszcze obficie występują w tranie.
W świecie roślinnym tłuszcze są zawarte I przeważnie w nasionach i owocach (nasiona lnu, maku, oliwki, migdały, orzechy).
Ze znanych tłuszczów roślinnych można wymienić oliwę, olej rzepakowy, sojowy, sezamowy.
Tak zwane woski są to estry jednowodorotlenowych alkoholów i kwasów tłuszczowych.
Woski są oporne na działanie czynników chemicznych i fizycznych i grają rolę ochronną np.
w skórce owoców.
2.
Tłuszcze złożone, oprócz alkoholu i kwasów tłuszczowych, zawierają jeszcze inne składniki (aminoalkohole – kolaminę i cholinę).
Jeżeli w skład tych związków wchodzi kwas fosforowy, otrzymujemy fosfolipidy, jeśli galaktoza, to mówimy o galaktolipidach, czyli cerebrozydach.
Fosfolipidy znajdują się w każdej żyjącej tkance i są jednym z zasadniczych składników protoplazmy.
Jednym z najważniejszych fosfolipidów jest lecytyna, a właściwie lecytyny.
Są to związki składające się z dwóch kwasów tłuszczowych, glicerolu, kwasu fosforowego i choliny, różnią się one między sobą zawartością różnych kwasów tłuszczowych i położeniem reszty kwasu fosforowego.
Lecytyny występują w mózgu, nerwach, w krwi.
Z pokarmów zawierają lecytyny żółtka jaj, mleko i wiele nasion.
Podobnym do lecytyn związkiem, w którym cholina jest zastąpiona kolaminą, jest kefalina, Cerebrozydy są to związki organiczne podobne do fosfolipidów, nie zawierające jednak w swej cząsteczce kwasu fosforowego, w skład ich wchodzi natomiast galaktoza.
Cerebrozydy znajduj-ą się w tkankach mózgu.
Znamy 4 cerebrozydy: kerazyn, frenozyn, nerwon i oksynewon, różnią się one między sobą zawartością różnych kwasów tłuszczowych
[podobne: ambit dobrzyniewo, jedzenie po kolonoskopii, soska konsulting ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Pod wpływem kwasów mineralnych lub fermentu amylazy z glikogenu tworzą się dekstryny

Pod wpływem kwasów mineralnych lub fermentu amylazy z glikogenu tworzą się dekstryny, maltoza i w końcowym okresie glukoza.
Glikogen znajduje się głównie w wątrobie i mięśniach, a także w niewielkich ilościach w śledzionie, płucach, nerkach, łożysku, w białych ciałkach krwi.
Jakkolwiek pospolicie zwiemy glikogen skrobią zwierzęcą, to jednak może on występować i w świecie roślinnym (drożdże, algi, grzyby).
W ustroju człowieka i zwierząt glikogen powstaje w wątrobie i mięśniach z cukrów prostych, w czasie hydrolizy dostarcza glukozy: (C6Hl005)n +nH20-7IlC6H120S Celuloza (błonnik) stanowi główny składnik ścian komórek roślinnych.
Zaczyny trawienne człowieka nie rozkładają celulozy, nie ma, więc ona znaczenia, jako czynnik odżywczy natomiast łącznie z hemicelulozą bierze udział w tworzeniu mas kałowych i pobudzaniu normalnych ruchów jelit.
Pokarm nasz powinien, więc zawierać także pewną ilość błonnika i hemicelulozy i nie zawsze jest właściwe usuwanie tych składników w czasie przygotowywania jedzenia w kuchni.
W stanach zaparcia pożądane jest podawanie otrąb, zielonych jarzyn, owoców, produktów z pełnego ziarna, fig w celu pobudzenia perystaltyki jelit.
Otręby zawierają około 10 % błonnika, figi suszone 5,8 %, śliwki suszone 1,6 %, truskawki 1,2 %, marchew 1,1 %, natomiast biały chleb pszenny zaledwie 0,3 %.
Hemicelulozy są związkami występującymi w roślinach, składają się z cukrów prostych i kwasów uranowych.
Przedstawicielem ich jest np.
ksylan.
Bardzo rozpowszechnionymi związkami w świecie roślinnym są pektyny.
W czasie hydrolizy dostarczaj: arabinozy, galaktozy, kwasu octowego i galakturonowego oraz alkoholu metylowego, pektyny zawierają też sole wapniowo- magnezowe.
Pektyny występują w burakach, marchwi, w owocach (porzeczki), w skórce pomarańcz, cytryn.
Tworzą roztwory koloidalne w postaci galaret, co ma duże znaczenie w przetwórstwie owocowym.
Pektyny z wodą daj ą żele, które są podstawą galaret owocowych.
B.
TŁUSZCZE I LIPIDY (TŁUSZCZOWCE) Tłuszczowce występuj ą w świecie roślinnym i zwierzęcym i stanowią ważną grupę związków organicznych.
Tłuszczowce zawierają kwasy tłuszczowe estroWo powiązane z jedno lub wielowartościowymi alkoholami, zawierają ponadto jeszcze inne składniki, jak np.
zasady azotowe, kwas fosforowy, cukry.
Tłuszczowce dzielimy zwykle na dwie duże grupy: 1) tłuszczowce proste – tłuszcze właściwe – w skład ich wchodzą kwasy tłuszczowe i alkohole; należą tu tłuszcze właściwe i woski; 2) tłuszczowce złożone, zawierające prócz alkoholu i kwasów tłuszczowych także i inne związki; do grupy tej zaliczamy fosfolipidy i cerebrozydy; Związkami spokrewnionymi z tłuszczowcami są sterole, wysokocząsteczkowe drugorzędowe alkohole, zawierające grupę OH przy węglu trzecim, dwie grupy metylowe przy węglu dziesiątym i trzynastym oraz łańcuch boczny przy węglu siedemnastym, łańcuch ten ma różną budowę w różnych sterolach
[patrz też: naczynia do mikrofali ikea, zeaksantyna występowanie, ambit dobrzyniewo ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Ryby gotowane

Ryby gotowane . Gotowanie ryb należy do często stosowanych metod tzw. obróbki termicznej. Gotować można wszystkie gatunki ryb, i to zarówno ryby świeże, jak mrożone i solone. Ryby gotuje się w mocnych wywarach warzywnych z dodatkiem różnych przypraw, co w dużym stopniu łagodzi ich charakterystyczny, nie zawsze przyjemny zapach. (więcej…)

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)